Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voordat je begint met wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat afsluiten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je kind per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of jouw vrouw verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens aansprakelijk voor gebreken aangericht door je hond. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten om de gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschreven om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft dan ook niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren. Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niet extra verzekerd zijn en ook niet voor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is in de regel geen overtollige luxe. U acht de kans over het algemeen klein, maar u zit meestal toch wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieel geen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas in een nihil hoekje en komt te allen tijde op een moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkosten kunnen nogal simpel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u dit dreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per jaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel AVP genoemd
  • De AVP betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een WA verzekering is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een tegenslag in een nihil hoekje. De onkosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om een verzekering niet af te sluiten. Ook ben je als je geen WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind je dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen bescherming bieden.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keus vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er grofweg in twee soorten: een singles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als je alleenstaand bent, heb je genoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat is tevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van de familie. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vinden.