Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor schade waar jij of je vriendin verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens verantwoordelijk voor schade aangebracht door je hond. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is niet verplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouw partner iets doet waardoor schade ontstaat, kun je over het algemeen verantwoordelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor de schade aan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

De AVP sluit je af om je te verzekeren tegen gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan andere mensen of de spullen van andere mensen. Denk aan de computer van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je oom die struikelt over een laaghangend touw in je kamer en zijn sleutelbeen breekt. De AVP vergoedt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, tevens die van onder meer je logés. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je onverhoopt schade berokkent. Wij assisteren bij het kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • De WA verzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een AVP betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is niet verzekerd
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden uitbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 vergoed per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met kinderen zit een ongeval in een klein hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte gebreken kan dan enorm hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een WA verzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijk bent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook die van eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonende ouders en logés. Er zijn maar enkele situaties die zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Want hiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen, bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering. Maar tevens het jachtperikel en gebreken bij hoogrisico sporten is uitgesloten. gebreken die je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaald door de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een AVP kost een aantal euro per maand. De exacte onkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Tevens maakt het tevens uit of je de aansprakelijkheidsverzekering alleen aangaat of dat je tevens je partner en/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u verzekerd wanneer u verantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er ruwweg in 2 soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als je alleenwonend bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is tevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van de familie. En ook bij de singles- als bij de gezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Easy overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering vinden.