Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Gemiddelde Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een WA verzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij gemiddelde kosten aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw vriendin aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens aansprakelijk voor gebreken aangebracht door je huisdier. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of je familielid iets doet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat houdt in dat jij opdraait voor de schade aan goederen, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen tegen gebreken waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de boormachine van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een losliggend snoer in jouw huis en zijn enkel breekt. Een WA verzekering vergoedt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, tevens die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar tevens die van degene die je per ongeluk gebreken toebrengt. Wij assisteren bij het maken van een keus voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

 • De WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een AVP uitbetaald letsel schade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
 • Zuivere vermogensschade is tevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als consument schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met kinderen zit een ongeluk in een nihil hoekje. De onkosten voor het vergoeden van de schade kan dan erg hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een WA verzekering met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en sowieso geen reden om een verzekering niet af te sluiten. daarnaast ben je als je g1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Bescherming AVP

Een AVP betaalt over het algemeen:

 • gebreken waar jij verantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij andere personen en schade aan goederen
 • schade die per abuis toegebracht is
 • schade aangericht door je zoon
 • schade als gevolg van een mankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Voor wie en waarom?

  Een WA verzekering is er ruwweg in 2 soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking.

  De benamingen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je genoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) tevens verzekerd. Dat is ook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

  Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor gemiddelde kosten aansprakelijkheidsverzekering vinden.