Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Consumentenbond Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij consumentenbond aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je vriendin per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw partner verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je kat. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten om de schade te dekken betalen. Het is niet vereist om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft dan ook niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een laaghangend snoer in je woning en zijn enkel breekt. De WA verzekering vergoedt niet alleen de gebreken die jij hebt gemaakt, tevens die van bijvoorbeeld je logés. Met een AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je naast je eigen portemonnee, maar tevens die van degene die je per ongeluk gebreken berokkent. Wij assisteren bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is niet verzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken is ook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als consument schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een nihil hoekje. De onkosten voor het betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12 maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om zo’n polis niet af te sluiten. ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er ruwweg in twee soorten: een singles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is tevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van de familie. En ook bij de singles- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

In enkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor consumentenbond aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.