aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering verplicht is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je zoon per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor schade waar jij of je kind verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor gebreken aangericht door je huisdier. ook ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is niet vereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouw gezinslid iets doet waarmee schade ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor de materiële gebreken, maar ook voor gebreken aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een WA verzekering sluit je af om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een laaghangend snoer in jouw huis en zijn enkel breekt. De AVP dekt niet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die van onder andere je huisdieren. Met de AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van €1.000.000.

Met de AVP bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee, maar tevens die van de persoon die je onverhoopt schade toebrengt. Wij assisteren bij het maken van een mogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • De AVP vergoed letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is niet verzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WA verzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een ongeval in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en zeker geen reden om een polis niet af te sluiten. ernaast ben je als je g1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind onder andere). Als jouw partner jouw dure tablet stuk maakt, zal de WA verzekering geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht terwijl je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere kosten die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het allicht niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt afsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Ook is voor iedereen die een voertuig bezit, in het algemeen een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WA Autoverzekering niet vereist was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet te overzien zijn.

Easy overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering verplicht afsluiten.