Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Ondernemer

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering ondernemer is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je partner per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of je zoon aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens verantwoordelijk voor schade aangebracht door je huisdier. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. schade door opzet en gebreken door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niet te veel gedekt zijn en ook niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen onnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zit in de regel toch wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieel geen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas in een nihil hoekje en komt te allen tijde op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kosten kunnen nogal efficiënt oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs per maand kunt u dit gevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • Een WA verzekering wordt tevens wel WA verzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel gebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekeringnemer schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Ook met kleine kinderen zit een ongeval in een niet groot hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om een verzekering niet af te sluiten. Ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen bescherming bieden.

Schade door opzet, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen optie. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je per maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets dwaas of kan een ongeluk veroorzaken. Als andere personen daardoor schade lijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedt tegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering is evenwel verplicht als je in dit land auto wilt rijden. Op onze website vind je vergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het te verzekeren bedrag en de limiet van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met aanbieders uit de vergelijker rollen die voor jou van toepassing kunnen zijn. Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kosten van aansprakelijkheidsverzekeringen is relatief laag. Veel voorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt schade die je per ongeluk hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt van de buren vallen. Of je zoontje fietst per ongeval een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en ogenblikkelijk aan gaan met korting doe je op deze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan onder andere risico-aansprakelijk zijn voor je huisdier, huis, gezin en natuurlijk jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijk gesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per ongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële gebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële bedreiging van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aan personen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onder meer de geval in dat er een waterleiding in jouw huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurman veroorzaakt. Deze gebreken heb je niet gauw veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade op de grond van de wet.

Wanneer u diverse verzekeringen en verzekeraars met elkaar vergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat allerhande verzekeringsproducten en aanbieders veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevens grote verschillen die met name te vinden zijn in de geboden pakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies. Daarnaast is het ook goed, wanneer u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeraars.

Ook assisteren wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per twaalf maanden – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de aanbieders die het slimste bij je geval passen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zo easy geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in een nihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan ook dat het van invloed is om goed verzekerd te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering ondernemer vinden.