verzekeringen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Berekenen

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering berekenen, en voordat je er 1 gaat vinden.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering berekenen is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je kat. Ook ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kunt bij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt vinden. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 per geval. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden van de polis. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Op welk moment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens de wet aansprakelijk voor. Dat houdt in dat je de kosten van de schade moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar je kunt ook iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de schade met eigen middelen betalen. Een kleine schade is normaal gesproken niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan loopt de schade al simpel op.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • Een WA verzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij als verzekeringnemer aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als klant gebreken toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kinderen zit een ongeval in een niet groot hoekje. De onkosten voor het betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehele gezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet af te sluiten. Ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je verzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen bescherming bieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht terwijl je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in twee typen: een singles- of een gezinsdekking.

De benamingen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een bescherming voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) tevens verzekerd. Dat is tevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van de familie. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

In enkele stappen overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering berekenen aan gaan.