Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Betekenis

Met een WA verzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering bedrijven betekenis is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je zoon per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij of je zoon verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je papegaai. ernaast ben jij aansprakelijk voor gebreken die is ontstaan door een gebrek aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten om de schade te dekken betalen. Het is niet vereist om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet te veel verzekerd zijn en tevens niet voor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is meestal geen onnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zit meestal op de keper beschouwd wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieel geen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas in een nihil hoekje en komt altijd op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kosten kunnen nogal efficiënt oplopen als het wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u dit gevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als klant gebreken aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met kleine kinderen zit een tegenslag in een nihil hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan erg hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je afdraagt voor een AVP met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n polis niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Maandprijs gebaseerd op gezinssamenstelling

De premie die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uw huishouding. In de basis zijn er 2 soorten verzekeringen te identificeren: de bescherming voor alléénstaand en de dekking in gezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt een uitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27 12 maanden bij.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering verplicht is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van de maandprijs en kan de kosten daarom tevens anders uitvallen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel nare consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de optie om het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook gedekt van dat er in geen geval bijkomende onkosten zullen zijn in geval van een ongeval.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar ook de beslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest algemene methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering bedrijven betekenis aan gaan.